Evolutie van de regelgeving
Fluorhoudend blusschuim wordt sinds de jaren ’60 veel gebruikt in draagbare en verrijdbare brandblussers. Maar verschillende Europese verordeningen leggen sinds 2011 het gebruik van fluorhoudende schuimconcentraat aan banden wegens de schadelijke gevolgen ervan. De toevoeging van fluor aan blusschuim zorgt voor betere blusprestaties. Maar het nadeel van de toegevoegde fluorverbindingen is dat wanneer deze in het milieu terecht komen, deze er ook voor altijd blijven. Fluorverbindingen zijn niet biodegradeerbaar en stapelen zich via de voedselketen op in de cellen van levende wezens wat tot gezondheidsschade kan leiden. Tegen deze vorm van onzichtbare milieuvervuiling worden door de Europese gemeenschap dan ook de nodige stappen ondernomen.

De belangrijkste schadelijke fluorverbindingen zijn PFOS en PFOA, waarvoor de verzamelnaam PFAS wordt gebruikt.

Schuimvloeistoffen gebaseerd op PFOS worden sinds 2002 niet meer geproduceerd en vermits er sinds juni 2011 een totaalverbod geldt in Europa op PFOS, zullen brandblussers met dit schuimconcentraat in praktijk niet meer voorkomen.
In 2017 is de Europese Directive 2017/1000/EU van kracht geworden. Hierin was bepaald dat schuimblusmiddelen die PFOA bevatten niet meer verkocht mogen worden vanaf 4 juli 2020. Volgens die richtlijn mochten voorraden voor die datum op de markt waren gebracht ook na 4 juli 2020 nog gebruikt worden.
Op 8 april 2020 is echter de nieuwe Europese Directive, 2020/784/EU gepubliceerd. In die richtlijn zijn strengere regels en een nieuwe tijdslijn voor de uitfasering van PFOA houdend blusschuim vastgelegd.
De strengere Europese richtlijn zal streven een volledig verbod van fluorhoudend blusschuim.

Wat met uw schuimblussers?
Onze techniekers van Heat Control kunnen bevestigen of er PFOA-schuim aanwezig is in de brandblussers op uw site. Vanaf 2028 zullen de additieven van fluorhoudende schuimblusser niet meer mogen vervangen worden. Hierbij zal het toestel dusdanig worden afgekeurd dd. 4 juli 2025.

Indien u bij vervanging van de schuimbrandblussers wenst te kiezen voor een ander type van brandblusser (bijv. poederblussers) dan moet dit alternatief werkzaam zijn voor dezelfde brandklassen (ABC) en hetzelfde aantal bluseenheden bevatten.

Aarzel niet om ons te contacteren indien er vragen zijn aangaande deze nieuwe regelgeving,

Eveneens kan u meer informatie vinden over PFAS op de website van de Vlaamse overheid: Over PFAS: kenmerken, verspreiding, risico’s en maatregelen | Vlaanderen.be

Het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van afwijkingen van de administratieve procedures en de termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, dat definitief werd goedgekeurd op 18/06/2021, voorziet voor bepaalde WVG-voorzieningen en -diensten opnieuw (zie het soortgelijk besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020) aanpassingen van verschillende procedures en termijnen, naar aanleiding van vastgestelde knelpunten als gevolg van de coronapandemie.

Voor brandveiligheid behandelt het besluit aangepaste termijnen voor de administratieve procedures voor attestering van de ouderenvoorzieningen en de ziekenhuizen en de kinderopvang en de psychiatrische verzorgingstehuizen. De termijnen opgenomen in de normen zelf (bvb. periodieke keuringen) werden niet aangepast.