Het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van afwijkingen van de administratieve procedures en de termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, dat definitief werd goedgekeurd op 18/06/2021, voorziet voor bepaalde WVG-voorzieningen en -diensten opnieuw (zie het soortgelijk besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020) aanpassingen van verschillende procedures en termijnen, naar aanleiding van vastgestelde knelpunten als gevolg van de coronapandemie.

Voor brandveiligheid behandelt het besluit aangepaste termijnen voor de administratieve procedures voor attestering van de ouderenvoorzieningen en de ziekenhuizen en de kinderopvang en de psychiatrische verzorgingstehuizen. De termijnen opgenomen in de normen zelf (bvb. periodieke keuringen) werden niet aangepast.